Disclaimer

heerenveen.internoordvakanties.nl is een uitgave van Internoord vakanties Heerenveen. Internoord vakanties Heerenveen besteedt uiterste zorg aan deze website, de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet worden voorkomen. Internoord vakanties Heerenveen is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren. 

De op deze website aangeboden reisproducten worden niet door Internoord vakanties Heerenveen zelf uitgevoerd, maar door derden zoals touroperators, vervoerders en hoteliers. Voor de goede uitvoering van reisproducten zijn wij mede afhankelijk van deze derden. En ondanks een zorgvuldige keuze kan er altijd wat misgaan. Dat is niet alleen afhankelijk van mensen, maar ook van lokale omstandigheden, bijvoorbeeld de weersomstandigheden.

Het is belangrijk dat u met de juiste verwachtingen op vakantie gaat. Bereid u goed voor door u te verdiepen in de cultuur en gewoonten van het land. U zult daardoor meer genieten van uw verblijf en een beter begrip hebben voor een wat andere dienstverlening dan u in Nederland gewend bent.

Algemene informatie op de website
Deze website bevat voorlichting en informatie om u te helpen bij het kiezen van uw reis(producten). Foto’s en beschrijvingen van bestemmingen en accommodatie op deze site zijn zo accuraat mogelijk en zijn bestemd om u een goed beeld te geven van het ter plaatse geboden. Het kan echter voorkomen dat uw specifieke bestemming of accommodatie niet is afgebeeld. Ook geldt: indien een faciliteitenbeschrijving bij de accommodatie is opgenomen, kunnen wij helaas niet garanderen dat al deze faciliteiten te allen tijde geopend of beschikbaar zijn, tenzij de desbetreffende touroperator hiertoe een uitdrukkelijke garantie aan u heeft gegeven. De juistheid van vermelde prijzen van dergelijke faciliteiten kan eveneens niet worden gegarandeerd, tenzij de prijs onderdeel is van de reissom en/of de desbetreffende touroperator u een uitdrukkelijke garantie heeft gegeven.

Copyright
Deze website en de inhoud van deze website (‘content’ en ‘de informatie’) is het intellectuele eigendom van Internoord vakanties Heerenveen. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de schriftelijke toestemming van Internoord vakanties Heerenveen vereist. Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Privacyvoorwaarden
Internoord vakanties Heerenveen / heerenveen.internoordvakanties.nl respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk blijven in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen.

Veranderingen site/aanbod
Internoord vakanties Heerenveen behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van reisproducten. Toepasselijkheid algemene voorwaarden Op alle via deze website aangeboden pakketreizen, vluchten, ander vervoer, accommodaties en overige (aanvullende) diensten (hierna tezamen genoemd: Reisproducten) zijn de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing.

ANVR-Consumentenvoorwaarden
heerenveen.internoordvakanties.nl (Internoord vakanties Heerenveen, KvK 01035072) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- en/of Deel B -Boekingsvoorwaarden-) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- en/of Deel B – Boekingsvoorwaarden-) en overige ANVR- informatie.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
heerenveen.internoordvakanties.nl (Internoord vakanties Heerenveen, KvK 01035072) is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite (vetgedrukte naar keuze) gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.